Co-located Exhibition :   

News Clipping

ASTV ผู้จัดการ ธุรกิจพิมพ์ 5 แสนล้าน

ธุรกิจพิมพ์5แสนล.สะดุดเร่งดันไทยฮับอาเซียน

Daily News จัดงาน

เปิดตะกร้าข่าว: จัดงาน

Post Today งานพิมพ์อาเซียน

หวังเออีซีปลุกการพิมพ์

Thai Post สื่อสิ่งพิมพ์ขาลงแมกกาซีนเจ๊ง40%

สื่อสิ่งพิมพ์ขาลงแมกกาซีนเจ๊ง40%

แนวหน้า อุตสาหกรรทการพิมพ์พุ่งเกือบ 1 ล้านล้าน

อุตสาหกรรมการพิมพ์พุ่งเกือบ1ล้านล้าน เอกชนรุกจัดงานแสดง...

ข่าวสด จัดงานใหญ่

จัดงานใหญ่

ฐานเศรษฐกิจ จัดงานพิมพ์ ดัน AEC

กระแสตลาด: จัดงานพิมพ์ดัน AEC

บ้านเมือง โอกาสทอง SMEs สุดยอดงานการพิมพ์

GASMA PRINT 2016 โอกาสทอง SMEs สุดยอดงานการพิมพ์ใหญ่สุด...